Stadskwartier Leiden

In Vinex is het fijn wonen

door | dec 9, 2021 | blog | 0 Reacties

Riek Bakker, stedenbouwkundige, pleit voor het bouwen van nieuwe Vinex-wijken. Grote woonwijken gebouwd op locaties waar ook in de toekomst onze voeten droog blijven. ‘Vinex heeft, onterecht, een slechte naam. Je kunt er heel fijn wonen’ aldus Bakker.

Vinex

Vinex staat voor Vierde Nota Ruimte Ordening Extra, geschreven door het VROM, het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. In de periode tussen 1995 en 2005 zijn er uitbreidingsgebieden aangewezen waar op grote schaal nieuwbouwwijken zijn neergezet. Leidsche Rijn bij Utrecht, Vathorst bij Amersfoort en Empel in Den Bosch zijn voorbeelden van Vinex-wijken.

 

Fijn wonen

‘In Vinex-wijken is het fijn wonen. Je krijgt een redelijke oppervlakte voor een redelijke prijs. Je kinderen kunnen op straat spelen en zelf naar school lopen. Het is prettig wonen. Het is groen. Het is betaalbaar. Je kunt kiezen om een dag minder te gaan werken bijvoorbeeld’ aldus Bakker.

 

Visie ontbreekt

‘Het ontbreekt aan visie bij dit kabinet’ aldus Bakker. ‘Er is nood aan een miljoen nieuwe woningen maar nergens zijn er plannen voor grootschalige nieuwbouw. Wat er gebouwd wordt bouwen we in de randstad. Dat is, met het oog op de klimaatverandering die er mogelijk aan zit te komen, niet verstandig’.

 

Boek

Riek Bakker heeft over haar jeugd en werkzame leven als stedenbouwkundige een boek geschreven; ‘de ruimte van Riek’. Reden voor Jort Kelder om haar te interviewen. Klik hier om het gesprek terug te luisteren.

 

De foto toont de allereerste maquette van de Merenwijk. Wij wonen, fotograferen en schrijven met plezier over Bloemkool- (de voorloper van Vinex) en nieuwbouwwijken. En jij? Woon jij in een Vinex-wijk? Is het, zoals Bakker zegt, fijn wonen? We horen graag jouw reactie.