Stadskwartier Leiden

Straatnaammode in de jaren ´70

door | jan 20, 2022 | blog | 0 Reacties

‘Waar woon je? In de Merenwijk? Die straatnamen daar noemen wij vulling’, zegt Arjan Honkoop lachend. Honkoop werkt bij de Leidse Straatnamencommissie ‘Als een historische verwijzing onmogelijk is gebruikt men fantasienamen. We kunnen niet allemaal in een monumentale laan wonen’.  

Stadsuitbreiding

In 1966 annexeert Leiden de Oegstgeester Broek- en Simontjespolder. Behalve een molen (Broekdijkmolen), een karrenpad en een vervallen boerderij is er in de verlaten polder niets te vinden. Begin jaren zeventig start aan de rand van de polder de bouw van ruim 6000 woningen. 260 straatnamen zijn nodig. Aan de Straatnamencommissie de taak deze namen te verzinnen.

Straatnaamcriteria

Straatnamen moeten allereerst aan een aantal criteria voldoen;

  • een straat maakt deel uit van een buurt, bestaande uit meerdere straten. Elke buurt heeft een eigen thema;
  • er wordt, indien mogelijk, verwezen naar historische thema’s;
  • bij persoonsvernoeming moet de persoon overleden en van onbesproken gedrag zijn;
  • merknamen zijn niet toegestaan;
  • oude straatnamen worden niet vervangen tenzij de bebouwing wijzigt;
  • de spelling van de straatnaam moet eenvoudig zijn;
  • straatnamen krijgen achtervoegsels zoals -straat, -laan of -plein plus een onderschrift.
Natuurthema in de Merenwijk

De gemeenteraad kiest voor straatnamen in natuurthema zoals bloemen, vlinders en bessen omdat er, behalve naar de Broekweg, Broekdijkmolen en Slaaghsloot, geen historische verwijzingen mogelijk zijn. De ligging van de buurt bepaalt het thema. Zo liggen de Wallen en de Forellen dichtbij water en ligt de ‘bankenbuurt’ tegen het wijkpark aan. De pleinen in de wijk zijn enkelvoudig en heten -plein, -hoek, of -oord, passend bij het aangrenzende buurtthema.

Straatligging

Vervolgens moeten locaties voor de straten worden gekozen. De Merenwijk is gebouwd volgens het ‘bloemkoolmodel’. Langs een randweg worden kleine buurten, zogeheten vlekken, gebouwd. Deze buurten zijn aan elkaar verbonden door korte en bochtige straten zonder stoepen. Elke vlek krijgt een eigen thema.

Trend

‘Het was een trend in de jaren zeventig om achtervoegsels zoals straat en laan weg te laten. Je ziet het ook in Hoofddorp en Zoetermeer’. Waar die keuze vandaan komt weet Honkoop niet. ‘Qua straatnamen kun je het slechter treffen dan de Merenwijk. Je kunt ook in de Fluitekruidzoom (Leiderdorp) of het Herderstasjepad (Zoeterwoude) wonen’.

 

Woon je ook in een straat met een fantasienaam? Nieuwsgierig waar jouw straatnaam vandaan komt? Deel je verhaal of stel je vraagFoto afkomstig uit het boek: Straatnamen in Leiden geschreven door Rudi van Maanen en Marijke Mooijaart